Op deze website kunt u de online jaarrekening van de gemeente Venray bekijken. De informatie die u hier ziet geeft het verschil weer wat in 2022 is begroot en uiteindelijk is gerealiseerd, zowel financieel als beleidsmatig.
Deze jaarrekening is het sluitstuk van de planning- en control cyclus over 2022. Met dit document legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid.

Afhankelijk van uw eigen interesse kunt u doorklikken van programma- tot detailniveau.
Wij wensen u veel leesplezier.

Deze pagina is gebouwd op 07/17/2023 14:27:06 met de export van 07/17/2023 12:21:35